Måden vi kommunikerer på er afgørende. Aktiv kommunikationstræning for dig, der vil noget mere.

Træningsmetoden Fire Faser 12 Principper giver dig overblikket og fremgangsmåden.

Få super gode og virksomme redskaber til at skinne igennem i

dit kommunikationsarbejde. 

Det handler om træning og udvikling af dine personlige talenter. Træningen øger bevidstheden om vaner, fastlåste mønstre og overbevisninger om vores formåen.

Udviklingen finder sted, når vi sætter ind overfor vanerne og ændrer fastlåste mønstre. Vi gør mere af det, der virker. Skinner igennem med vores naturlige talenter. Der viser sig hurtigt nye handlemuligheder i kommunikationen med andre. Det eneste det kræver er ønsket om at forbedre din indsats og fremtræden.

Jeg ønsker med træningen at give dig mulighed for at skabe mening med det du gør og det, du siger.

Med træningen får du

01

Styrket din evne til at kommunikere, handle, lede og formidle bevidst i relevante arbejdssituationer.

02

Kommunikations teori og teori fra skuespilkunstens verden der motiverer og giver dig klarhed. 

03

Nye vinkler på dine virkemidler som kommunikator. 

04

Effektive skuespiltekniske redskaber og kommunikative greb til at styrke dine naturlige talenter.

05

Formidlingsværktøjer, træningsøvelser og individuel feedback der er relevant for dig i forhold til dine arbejdssituationer.

06

Metoden Fire Faser 12 Principper med dig videre som redskab til at imødekomme dine udfordringer og udviklingsmuligheder.

Udbytte

Du bliver bevidstgjort om brugen af dine forcer og din personlige måde at kommunikere på. Du får styrket det, du allerede gør godt, og får konkrete redskaber til at videreudvikle dig, håndtere dine udfordringer og udnytte dit potentiale, så du opnår mere af det, du ønsker med din mundtlige kommunikation. Du får værktøjer til at give andre feedback.

Målgruppe

Træningen er for topledere, ledere, mellemledere, konsulenter og projektledere, som ønsker kompetenceløft, øget fokus på intern kommunikation og udvikling af gennemslagskraft og øget handlemuligheder med mundtlig kommunikation og formidling som omdrejningspunkt. Individuelt, grupper og teams.

Træning

De 4 Faser kan både bruges som individuel træning og som et team. Nedenfor finder du de udfordringer du kan træne

Individuel

 • Gennemslagskraft i krop og tale
 • Pauser og talehastighed
 • Tydelighed i kommunikation
 • Klare budskaber
 • Aktiv lytning 
 • Sammenhæng mellem ord & handling
 • Overblik over indhold & ”Den røde tråd” 

Team

 • Effektfuld intern kommunikation
 • Team-spirit & fælles fodslag
 • Fælles ekstern, mundtlig kommunikation 
 • Kommunikation af fælles værdigrundlag
 • Gruppedynamik & samspil
 • Gennemslagskraft i krop og tale
 • Tydelighed i kommunikation
 • Klare budskaber